HOME

 
Organe de presse  
         
 
IndexNews
 
    HOME
Nederlandse
Français
English
Italiano
Droit Fondamental
 
Kinderpornozaak Zandvoort: Commissie Justitie, Eerste Kamer (Nederland)


Aan de heer J. Boeykens (Werkgroep Morkhoven)

Datum 13 februari 2009

betreft antwoord op uw geschrift van 21 januari 2009

Geachte heer Boeykens,

Hierbij deel ik u mede dat het door u bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal ingezonden geschrift van 21 januari 2009 inzake kinderpornozaak Zandvoort, ter kennis is gesteld van de vaste commissie voor Justitie.

De leden van deze commissie zijn hierdoor in de gelegenheid gesteld uw geschrift in hun beschouwingen te betrekken.

Voorts deel ik u mede dat vorenbedoeld geschrift in de openbare vergadering der Kamer van 10 februari 2009 voor kennisgeving is aangenomen.

De plv. griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

Drs. Hester Menninga

KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT:

De moord op Marcel Vervloesem

Brieven van de Werkgroep Morkhoven en de Commissie Justitie van de Nederlandse Eerste Kamer

WERKGROEP MORKHOVEN MEDEDELING: 21 januari 2009 (VO)

Morkhovenactivist Marcel Vervloesem, de onthuller van de kinderpornozaak Zandvoort die dank zij het geknoei en de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier, tot vier jaar gevangenis werd veroordeeld, zal morgen voor een tuchtcommissie van de gevangenis te Brugge moeten verschijnen.

Hij zal zich daar moeten verantwoorden voor het opstarten van een euthanasieprocedure en het uittrekken van de serum-kabeltjes uit protest tegen het geknoei in zijn medisch dossier en de eindeloze reeks tuchtmaatregelen die hij de voorbije maanden kreeg opgelegd.

Vorige week werd Marcel Vervloesem nogmaals 24 uren op 24 uren in een isoleercel zonder medisch toezicht opgesloten. Hij had geen contact, geen televisie en geen enkele vorm van ontspanning terwijl dokter Proot (hoofdgeneesheer) hem had gezegd dat het 'geen tuchtmaatregel' betrof en hem beloofde dat hij deze cel regelmatig, o.a. voor de wandeling met de medegevangenen, zou mogen verlaten.

De volledig onverantwoorde overplaatsing (Marcel Vervloesem lijdt aan kanker en een zware vorm van suikerziekte, zijn nieren werken maar voor 60%, hij diende tijdens de jongste maanden een vijftal keren met spoed in het ziekenhuis te worden opgenomen en diende op enkele weken tijd met spoed geopereerd te worden, gevangenisgeneesheer Proot acht de kans op een hartinfarct zo reëel dat hij over twee weken twee opéénvolgende hartoperaties wilde uitvoeren, Marcel had verschillende bloedtransfusies, lag aan de hartmachine, moest wekenlang een nierdialyse laten verrichten, heeft al wekenlang een geinfecteerde wonde in zijn linkerlies, moet een insulinepomp dragen, krijgt regelmatig serum), gebeurde waarschijnlijk op vraag van Dokter Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst die onder het gezag van de minister van justitie Stefaan De Clerck staat en persoonlijk overleg pleegt met de minister.

De Werkgroep Morkhoven maakte enkele weken geleden immers bekend dat Marcel Vervloesem tijdens zijn recente spoedopname in het A.Z. Sint-Jan te Brugge, aan de operatietafel werd vastgeketend. 'Zoiets gebeurt niet', zei Van Mol in 2002 in het geval van een andere gevangene waarmee juist hetzelfde gebeurde. De Werkgroep klaagt ook al een aantal weken aan dat er geknoeid werd met het medisch rapport dat Van Mol voor de Dienst Individuele Gevallen die over de vrijlating op basis van zondheidsredenen moet beslissen, opmaakte. Heel wat medische informatie over Marcel Vervloesem werd verdraaid of onjuist weergegeven. Belangrijke informatie over zijn gezondheidstoestand (zoals de hart- en kankeroperatie die hij voor zijn opsluiting heeft ondergaan) werd weggelaten en in het rapport stond zelfs dat Marcel Vervloesem een 'roker' is terwijl hij nooit gerookt heeft.

Ook Mter Raf Jespers, de advocaat van Marcel Vervloesem, bleek verkeerd te zijn ingelicht en had maanden nodig om zijn dossier te kunnen samenstellen omdat de medische rapporten 'per vergissing' naar een verkeerde gevangenis werden gestuurd. Tenslotte vindt de Werkgroep Morkhoven het overantwoord dat men de 'overbevolking' in de Belgische gevangenissen tracht op te lossen door bijna terminaal zieke gevangenen in de gevangenis te laten sterven. De tuchtcommissie zal wel niet besluiten om Marcel Vervloesem dag en nacht, naakt en met handen en voeten aan een bed geriemd, in een onderaards cachot van de gevangenis van Brugge op te sluiten. De tuchtcommissie zal de gelegenheid waarschijnlijk enkel aangrijpen om de doodzieke Marcel Vervloesem volledig van de buitenwereld af te zonderen, wat met zijn huidige gezondheidstoestand, tot zijn dood kan lijden.Op die manier hoopt men de schandalen te kunnen dichtdekken en de euthanasieprocedure waarmee Marcel Vervloesem op 1.2.2009 begint en waarrond heel wat media-aandacht bestaat, voor te kunnen zijn.

Justitieminister De Clerck, werd de afgelopen dagen zowel door de Werkgroep Morkhoven als door de advocaat van Marcel Vervloesem van deze feiten op de hoogte gesteld maar reageerde niet tot dusver. In de gevangenis van Brugge zijn er al heel wat gedetineerden op een mysterieuze wijze (die dikwijls te maken hebben met medicatie of een gebrek aan zorg en medicatie) overleden.Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens die vernederende behandelingen en folteringen verbiedt, wordt er dagelijks overtreden. Met de strafuitvoeringswet en de Wet Dupont die de rechten van de gevangenen zogezegd vastlegt en voorzag in de Commissies van Toezicht die de toepassing van de wet zouden moeten controleren, wordt geen rekening gehouden.De Belgische Liga voor Mensenrechten en de VN-commissie tegen Folteringen klaagden zopas nog de folteringen in de Belgische gevangenissen aan en riepen de Belgische regering op om met spoed een nationaal controleorgaan voor de gevangenissen op te richten terwijl die controle in de Wet Dupont reeds voorzien is maar niet uitgevoerd wordt.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

NEXT

Français
English
Italiano

Site de la Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti Site du Werkgroep Morkhoven (3) ONG UNION Inscription News letter SOS-Bambini Site d'Alain Fauvage SOS Antipligio Novara Telephono Antiplagio Bambibi AncoraRCHF Droit parentaux Site personel de la Princesse Jacqueline Voir le site de Pédopitchoun
Editeur responsable: Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti - 10 Rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgique - Droit de réponse: postmaster@droitfondamental.eu

Free counter and web stats