Accueil - Home  
Organe de presse  
         
 
IndexNews
 
    HOME
Change language
Français
English
Italiano Neederland
 
Droit Fondamental
... partners, photos, videos FR - EN - NE - IT
Dossiers - Cartelle
Qui sommes ?
Communiqué de presse

Laatste KGB machthebbers leidden Marcel Vervloesem in de gevangenis

Als blijkt dat de Zandvoortzaak niet over een netwerk van seksueel uitgebuite kinderen gaat maar over afpersing in dienst van de KGB, werd de belangrijkste getuige gevangen gezet en het script van zijn boek in beslag genomen "gezien zijn verleden en voor de openbare veiligheid"!

België. De 17e wordt Marcel Vervloesem gevangengenomen en door dezelfde rechters behandeld als in de vorige zaak die tegen hem aangespannen werd. Het gaat hier dus om een voortzetting van chronische procedurele fouten. Marcel is de oprichter van de NGO Morkhoven dewelke de KGB gedurende 25 jaar volgde, gelovend dat het om een internationaal kinderpornonetwerk ging. Hij bracht hun criminaliteit onder de aandacht door middel van 88.539 foto's van seksuele misdrijven tegen kinderen als bewijs.

Het Kremlin zit op onze websites sinds we ontdekten dat ambtenaren zonder twijfel de poging tot moord op Marcel en de poging tot moord op de Tsjetsjeense krijgsheren op hun geweten hebben. De seksuele uitbuiting van kinderen voor politieke doeleinden werd opgevolgd door Wanja Götz, dewelke coördineerde voor de KGB en de Stasi in dit dossier, maar we hadden een doorslaggevend bewijs nodig buiten de KBG om zeker te zijn. Dit verklaart onder andere dat de betrokkenen gelinkt zijn aan dossiers even verschillend als het terrorisme gefinancierd door Moskou, zoals de ontvoering van Yoruba, koninklijke prinsen van de Belgische autoriteiten en aan de verschillende sekten.

De Russische geheime dienst heeft haar naam al zeven keren veranderd vooraleer de KGB werd omgedoopt tot FSB, maar ze blijven dezelfde methodes hanteren sinds 1917. Götz werd in 1969 undercover naar Oost-Duitsland gezonden met als uitleg een job voor "Scouts of Siberia". Hij werd daarna naar het Westen gezonden als goeroe van een sekte en daarna als een rabbi die de Holocaust ontkende. Hij heeft Poetin ontmoet terwijl die laatste directeur was van de "House of the German-Sovjet friendship" in Dresden 1985/90.

Götz werd beloond met de eerste pagina van de krant "Berliner Morgenpost" in maart 2003 na een ontmoeting met Poetin over hij noemt "de tweede fase van de hereniging van Duitsland". Hij had dus een politieke doelstelling toen hij verklaarde dat hij zes officieren belastte met het nemen van foto's van kinderen in instituten in de armen van om het even wie omkoopbaar was. Vele Duitse personaliteiten werden gedwongen om af te treden in navolging van de val van de Berlijnse Muur "op de achtergrond van een pedofiel schandaal" zei hij.

Chantage is volledig in overeenstemming met de Zandvoort zaak. De zaak vertoont het onhandige gedrag van honderden personaliteiten in dozijnen structuren van kinderen onder de verantwoordelijkheid van verschillende staten. Het gebruik van acht mensen bij het maken van fotomontages is gerechtvaardigd om mensen, wiens enige fout is om dom te zijn, af te persen. Bovendien correspondeert de sabotage van de wereldwijde vervolgingen met een enorme administratie als die van de KGB, niet met die van een simpele criminele organisatie.

Götz getuigt van een van zijn missies die bestond uit het evalueren van de mogelijkheden van Rainer Wolf als een afperser alvorens de Stati een nep overlopen naar West-Berlijn organiseerde. Wolf is de stiefvader van Manuel Schadwald, een vermist kind van Berlijn in 1994 waarvan onderzoek leidt naar de Zandvoortzaak van Marcel Vervloesem. Gina Bernard-Pardaens, een Morkhoven medewerker, werd vermoord na het ontdekken van verbanden tussen Wolf en de Stati.

Götz zei dat hij Marc Dutroux, de Belgische pedocrimineel en seriemoordenaar, ontmoette als onderdeel van zijn activiteiten voor de KGB. Nihoul, de leider van Dutroux' criminele bende, zei op tv dat hij "plezierpartijen" organiseerde met personaliteiten met een gemeenschappelijk belang met het Kremlin. Betrokkenheid tussen de netwerken wordt versterkt door een arbeidsovereenkomst tussen de vrouw van Nihoul en een van de leveranciers van Zandvoort. Het is duidelijk dat alleen de KGB de infrastructuur had, nodig in een land zo klein als België, om dertig beschamende getuigen te vermoorden voordat het proces tegen Nihoul/Dutroux plaatsvond.

De medewerkers van Morkhoven hebben het bewijs gevonden dat het netwerk zijn eigen slachtoffers tewerkstelt door middel van afpersing. Het bevat een uitzonderlijk aantal buitenechtelijke kinderen, of personen met gebroken persoonlijkheden, dewelke zich als helden in Russische romans presenteren. Iedereen probeert te begrijpen wat dit netwerk inhoudt, totaal onwetend van wie aan de touwtjes trekt. Velen werden door sektes, welke hen hoop op beter presenteren, bevangen maar ook zij belanden onder de controle van het Kremlin als we een van de dekmantels van Götz mogen geloven. Zij die willen wegkomen, zien hun professionele en romantische leven verstoord worden door intriges en wanbeheer zonder dat ze begrijpen wat er aan de hand is.

De Russische gerechtelijke sabotage criminaliseert de mensen die in staat zijn om de smerige politiek van Poetin, zonder discriminatie, bloot te leggen. Stuart Syvret, voormalig Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken van Jersey werd eind 2011 twee maanden gevangengenomen wegens het rapporteren op een internetblog van kindermishandeling in de staatsinstelling "Hout-de-la-Garenne".

Er was dus geen enkele reden waarom Marcel zou ontsnappen aan de gebruikelijke machtshebbers die de levens van getuigen ruïneren. De KGB krijgt gedaan wat ze wil van jonge drugverslaafden met een mengeling van afpersing en mentale manipulatie. Dit is de manier waarop zij daden van terrorisme of klachten die zo absurd zijn dat ze rechters die hen krediet verschaffen ridiculiseren, eerder verkrijgen dan de geestelijk gestoorde slachtoffers die daartegen bestand zijn.

De magistraten van Turnhout waren zo origineel dat ze hem beschuldigden van verkrachting van een 15-jarige jongen terwijl hij in een rolstoel zat, een been in het gips en vol pinnen. Ze gaven geloofwaardigheid aan zeventien klachten, de een al belachelijker dan de ander. Het bewijs van zijn onschuld is van dien aard dat ze 42 items in de zaak verwijderd hebben waardoor slechts een bamboestokje overblijft als "bewijs" van verkrachting.

Marcel werd reeds 700 dagen gevangen gezet, beroofd van zijn rechten als gevangene, van de behandeling van zijn uitgezaaide kanker, zijn nierfalen, zijn hartfalen en zijn insulineafhankelijke diabetes alzo om hem te doden op de Moscow methode. Hij overleefde slechts bij de gratie Gods. Rechter Rob Perriëns liet hem vrij met het brandmerk van de "vuile rol van de media" en zei hem: "Je hebt alleen je vijanden gezien maar niet je vele vrienden van over de hele wereld die naar je vroegen".

De "vuile rol van de media" wordt gestimuleerd door de KGB die de overtuiging van de journalisten won dankzij het betalen tot 20.000 euro wanneer ze hun job naar behoren uitvoeren. Anderen aarzelen niet om artikels, door Moskou gedicteerd, te publiceren die verklaren waarom de Westerse media zo close is met de Russische media. Afpersing en controle van de media verklaart eveneens waarom geen enkele politieke partij tussenkomt om zich tegen dit schandaal te verzetten.

De omstandigheden waaronder Marcel vrijgelaten werd, hij mocht geen contact met ons hebben, waren waarschijnlijk gebaseerd op onze kennis van die "ernstige misdaden" die ik aan hem kon overbrengen. Verspreiding van die informatie moest verhinderd worden. Zijn miraculeuze overleving verklaart een nieuwe belachelijke beschuldiging op het ogenblik wanneer hij bijna volledig vrijgelaten zou worden van de voorwaarden die ons verboden om elkaar te ontmoeten.

Marcel wordt beschuldigd, op leeftijd van 59 jaar en zonder prostaat sinds 6 jaar, van de broek van een man (die in mei 18 wordt) neergehaald te hebben om zijn billen te strelen. De man zou twee dagen later teruggekeerd zijn naar Marcel om verkracht te worden, eerder nog dan naar de politie te stappen met een klacht dat hij "geterroriseerd werd met doodsbedreiging". De KGB beschouwt Marcel blijkbaar als een gezond man en markeerde hem als een partner in criminaliteit.

Dit is niet het eerste waanbeeld van de klager. De politie had overtuigend aangetoond dat hij zich verstopt had bij een van zijn vrienden terwijl hij wilde laten geloven dat hij door buren ontvoerd en misbruikt werd. Hij zei ook nog dat zijn moeder probeerde om met hem naar bed te gaan als straf omdat hij haar afgeslagen had en haar meubels vernield. De politie nam verder een fles aanstekergas in beslag waarmee hij en zijn vrienden drugs namen toen een 14-jarig meisje onder hun ogen verdronk in de vijver van het Paleis van Justitie te Turnhout. Hij dreigde er ook mee in sms'jes aan Marcels kleindochter dat hij zou laten geloven dat zij door Marcel zou verkracht zijn als zij niet zou meewerken aan zijn aanklacht tegen haar grootvader. Zie hierbij het IQ!

De forensisch wetenschapper weerlegt elke mogelijkheid dat Marcel kan gedaan hebben waarvan hij beschuldigd wordt. We hebben de voorwaarden van zijn vrijlating gerespecteerd. Ik werk niet langer aan pedofilie maar aan de vervolging van Tsjetsjenen in Europa. De KGB/FSB gebruikt formules die in relatie staan tot hun angst behoudens Marcel gevangen genomen werd "gezien zijn verleden en voor de openbare veiligheid" wat laat aannemen dat hij voorkomen wordt te werken aan de zaken aangaande Tsjetsjenen.

De Tsjetsjeense bestanden laten zien hoe Poetin de controle verworven heeft over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Beslissingen die voorbij elk bevattingsvermogen systematisch de rechten van Tsjetsjenen weerleggen om berecht te worden binnen een redelijke termijn. In dezelfde geest heeft Straatsburg geduldig gedurende jaren gewacht op Marcels dood zodat ze zijn zaak kunnen sluiten en dat binnen een procedure die verondersteld wordt afgehandeld te worden binnen 24 uren.

Behandeling van KGB-dossiers door de media valt op door zijn doel om de schande van elke leugen belachelijk te maken. De dictaten over Tsjetsjenen hebben in de eerste plaats als doel om hun glorieuze origine, dewelke zich vereeuwigde in Ilias in de 9e eeuw voor Christus, te verbergen. Het hoofd van het Tsjetsjeense verzet zou een "zichzelf uitgeroepen emir" zijn, zoals Marcel een "zichzelf uitgeroepen pedofiliejager" zou zijn. De waarheid is dat de Tsjetsjenen de laatste afstammelingen zijn van de burgers van het oude Griekenland, wat betekent dat ze allen authentieke prinsen van de oudste koninklijke familie in de wereld zijn. En wat Marcel betreft, hij heeft nooit op pedofielen gejaagd maar heeft tientallen KGB-puppets uitgespoeld.

Marcel werd getroffen door een zeven jaar uitgezaaide kanker. Statistieken geven slechts vijf jaar overleving wanneer correct behandeld wat nu niet het geval is. We begrijpen de zin niet van het bespoedigen van het levenseinde van een man in dergelijke staat. We adopteren de wijsheid die de adel van de Tsjetsjenen intact gehouden heeft ondanks een half millennium Russische vervolging: "Er is niets dat gedaan kan worden in zo'n situatie maar God zal niet toestaan dat zo'n misdaden ongestraft blijven".

Wat mij betreft, ik geloof dat de Russen vervloekt worden wanneer Rusland niet bevrijd wordt van Poetin, die denkt dat hij de wereld kan domineren door middel van seksuele uitbuiting van kinderen en genocides. Met betrekking tot diegenen die chantage tolereren, zij zijn geen haar beter dan nazi-collaborateurs.

_____

Droit de réponse:news@fondationprincessedecroy.eu