français English Neederlandse

Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti

 Bienvenue - Welcom - welkom - добро пожаловать - But de la fondation Archive - listeData bank - dossiers  networking networking

PROJECT MAGNES

VERBIJSTERENDE SAMENWERKING

Een samenwerkingsverband van voormalige Sovjetwetenschappers en niet-gouvernementele organisaties heeft besloten een humanitair project ter waarde van vijf miljard dollar te financieren van een particuliere Belgische mensenrechten stichting van de Princesses van Croÿ en Massimo Lancellotti, waarvan de voorwaarden luiden:

  
Haar Meest Serene Hoogheid, de Prinses Jacqueline van Croÿ

Sinds 14 oktober 2003 werkt het onbaatzuchtige fonds  "Repentance" overeenkomstig de besluiten van de speciale zitting van de Algemene Vergadering van de VN voor kinderen en het actieplan van een "World Fit For Children" gehouden in september 2001. Tijdens de buitengewone sessie, het heeft als doel de om een evaluatie te maken van de vooruitgang op het gebied van kinderzaken sinds de Wereldtop voor kinderen van 1990, en alle 189 VN-lidstaten hebben de situatie van kinderen over de hele wereld geëvalueerd en beslissingen genomen om de wereld voor en met kinderen te veranderen.

Sinds mei 2002 is het (Plan of Action) Actieplan van een 'World Fit for Children', onder de hoede van de VN General Assembly Special Session for Children, bekrachtigd en aangenomen en ondertekend door 192 landen. Wereldleiders hebben een gezamenlijke belofte en een dringende, universele oproep gedaan om elk kind een betere toekomst te geven.

Het primaire doel van Charity Fund "Repentance" is de uitvoering van liefdadigheidsprogramma's (het belangrijkste is "Society for Children"), stabilisatie van de sociale bescherming van de bevolking, verbetering van de situatie voor kinderen om gemakkelijker te integreren en voor een alomvattende persoonlijke ontwikkeling.

Bij de ontwikkeling van de Overeenkomst om lid te worden van het Internationale Consortium "Society for Children" №1 van 19 november 2018, het Internationale Consortium "Society for Children" - Charity Fund "Repentance" (geregistreerd INN 2330029989, OGRN 1032316913034 naar Russisch recht), vertegenwoordigt door de Deputy Chairman van het Internationale Consortium "Society for Children" Vice-President van het liefdadigheidsfonds "Repentance", Abdul-Kahir Abdul-Vakhidovich Arsanov, werd het co-investeringscontract getekend met de privéstichting Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti (registratie nr. 894751556 naar Belgisch recht), vertegenwoordigd door de directeur-generaal, Hare Majesteit,de prinses Jacqueline de Croÿ.

Volgens de ondertekende overeenkomst ontvangt de  Private Foundation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti een investering van $ 5.000.000.000 voor de uitvoering van de "Society for Children-programma's":

- $ 1.000.000.000 wordt toegewezen om een centrum op te richten voor buitenlandse kinderen in België, om deze gemakkelijker te laten integreren en voor een alomvattende persoonlijke ontwikkeling.

- $ 1.000.000.000 wordt toegewezen voor de bouw van nederzettingen voor vluchtelingen;

- $ 3.000.000.000 wordt toegewezen voor de uitvoering van aanvullende programma's, in het bijzonder voor: bescherming, restauratie en reparatie van architecturale van historische waarde; de bescherming van nationaal erfgoed; vergroting van de leercapaciteit en sociale rehabilitatie van personen in gevangenissen; welke worstelen met de gevolgen van de economische crisis,  met de lokale autoriteiten.

Met deze brief brengt het Internationale Consortium "Society for Children" - Charity Fund "Repentance" Hare Majesteit, Prinses Jacqueline de Croy, op de hoogte van de nakoming van de investeringsverplichtingen voor de uitvoering van de gestelde doelen:

- Naar de zichtrekening van Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti, dat is geopend in het systeem, dat behoort tot het International Consortium "Society for children", werden 1.000.000.000 SFOR betalingseenheden als onderpand (gelijk aan $ 5.000.000.000) overgedragen door vaste activa van Charity Fund "Repentance", gedeponeerd op privérekening nr. 453628156027 geopend in KBC Bank NV en bevestigd door 53 Certificaten van de KBC-bank, die werden uitgegeven aan de eigenaar van de activa.

Naar de zichtrekening van Fondation prinsessen van Croÿ et Massimo Lancellotti, welke is geopend in het systeem, dat tot het internationale Consortium "Maatschappij voor kinderen behoort", waren overgedragen 1.000.000.000 SFOR onderpand betaling eenheden (gelijk aan $ 5000000000) beveiligd door vaste activa van Charity Fund "Repentance", gedeponeerd in de privé rekening nr 453628156027 geopend in KBC Bank NV en bevestigd door 53 certificaten van de KBC-bank, die werden uitgegeven aan de eigenaar van de activa.


De nominale waarde van de rekeneenheid SFOR komt overeen met 0,125 gram goud of 0,004 troy ounces goud, in overeenstemming met de koers van de London Metal Exchange (LME). SFOR is converteerbaar in verschillende valuta tegen kostprijs in overeenstemming met het bulletin van London Metal Exchange (LME) op de dag van de conversie.

De activa worden gestort op de privé rekening nr. 453628156027, welke is geopend in de KBC Bank en gedekt door goud en zilver met de nominale waarde volgens de koers van de London Metal Exchange (LME). Op de privé-rekening nr. 453628156027 geopend in de KBC Bank werden ook Speciale Certificates van privé-kapitaal (SCPC) gestort , wat bevestigd wordt door de Depositary Receipts (SKR) Certificaten (SKR) van de KBC Bank.

Speciale certificaten van particulier kapitaal (SCPC) werden op de rekening gestort op basis van een overeenkomst met KBC Bank, hetgeen niet in tegenspraak is met lid 2 van artikel 8 van de Overeenkomst tussen de regeringen van het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg en de regering van de USSR, betreffende de Reciprocal Promotion en Protection van Investments.

De deponering van speciale certificaten van privévermogen (SCPC) bij KBC Bank werd uitgevoerd in vier stappen (22, 26, 28 augustus en 2 september 1996) met de uitgifte van certificaten (SKR) aan de eigenaar (Zagrebelny).

Op 2 september 1996 deponeerde de KBC Bank op de individuele rekening nr. 463640132 (Zagrebelny), gelegaliseerd en geregistreerd door het ministerie van Justitie van de Russische Federatie, documentatie die bevestigt dat de legaliteit, authenticiteit, eigendom, plaats en methode van opslag van het metaal gespecificeerd is in Special Certificates van private capital (SCPC), de methode om het metaal te verhandelen, het registreren van de metalen etc.  De KBC Bank heeft deze feiten bevestigd door deze documenten te aanvaarden en door het Certificaat van Bewaring (SKR) nr. 0767408 af te geven.

Activa - speciale certificaten van het privé-kapitaal (SCPC) zijn gestort op de prive-rekening nr 453628156027 geopend in KBC Bank (Sint-Truiden), en op de persoonlijke rekening No 463640132 (Zagrebelny), bevestigd door Depositary Receips (SKR) afgegeven op 22.08.1996, 26.08.1996, 28.08.1996 en 02.09.1996 met de nominale waarde volgens de koers van de London Metal Exchange (LME).

Alle documenten zijn in overeenstemming met de Haagse Conventie (1961) geregistreerd door het documentatie, die de wettigheid, de zuiverheid van oorsprong bevestigt.  Alle documenten zijn gelegaliseerd in overeenstemming met het Verdrag van Den Haag (1961), geregistreerd bij het Ministerie van Justitie van de Russische Federatie en vallen onder de compensatiegaranties van de ontvangende partij (België) en de Wereldbank (VS).
    


 
Newsletter Facebook Blogs Youtube Youtube Droit de Réponse

Back to the welcome home-page

Articles - Articoli
16.06.2007 -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - 07.01.2012
Fondation privée Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti -10 Rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgique
COPYRIGHT © 2019 - ALL RIGHTS RESERVED

Free counter and web stats