Accueil - Home  
Organe de presse  
         
 
IndexNews
 
    HOME
Change language
Français
English
Italiano Neederland
 
Droit Fondamental
... partners, photos, videos FR - EN - NE - IT
Dossiers - Cartelle
Qui sommes ?
Communiqu�� de presse
Amnesty International USA demande la liberation du Commandant Zarmaev Amnesty International USA calls for the release of Commander Zarmaev
Amnesty International USA vraagt om de vrijlating van commandant Arbi Zarmaev

Amnesty International USA vraagt om de vrijlating van commandant Arbi Zarmaev

Naar het oordeel van twee artsen is het leven van commandant Zarmaev in gevaar. Nadezhda Banchik, lid van Amnesty International USA, spreekt de Belgische minister van Justitie Stefaan De Clerck aan op zijn verantwoordelijkheid in zake de martelingen waaraan de commandant onderworpen wordt, want een eenvoudige handtekening van de minister volstaat om de gevangene wegens gezondheidsredenen op vrije voeten te stelllen. (J. de C.)

Brief van Mevrouw Nadezhda Banchik aan minister Stefaan De Clerck- San Jose, 20 april 2011 - Translation : Eheu

Daar ik lid ben van Amnesty International USA, en gezien het feit dat ik bovendien een emigrant ben uit de voormalige Sovjet-Unie, vind ik het verbijsterend wat met de Tsjetsjeense vluchteling en asiel-zoeker de heer Arbi Zarmaev gebeurt. Ik doel op het vertwijfeling wekkende bericht dat deze man in België is gearresteerd en vervolgens mishandeld en aan martelpraktijken onderworpen die bestaan uit het hem onthouden van voedsel en drinkwater, het niet-reglementair geboeid houden van zijn persoon en het hem verhinderen te slapen.

Het nieuws over de marteling van deze gevangene in België, d.w.z. in een lid-staat van de EU die bekend staat wegens zijn bescherming van de mensenrechten en zijn respect voor de rechtsstaat, doet mij vrezen dat onze wereld op weg is naar een nieuwe holocaust, immers de Holocaust werd mogelijk gemaakt door het feit dat de westerse wereld haar absolute plicht verzuimde elk mensenleven te beschermen en dat van leden van een bepaalde ethnische groepering in het bijzonder. In die tijd waren dat de joden. Dit keer, zo lijkt mij, zijn de Tsjetsjenen een volk dat met opoffert om koehandel te bedrijven met het criminele Russische bewind.

Ik ben niet enkel bevreesd voor het lot van een jonge Tsjetsjeen die slechts ..schuldig ... is aan het feit dat hij zijn vaderland verdedigd heeft tegen de beruchte plunderaars, moordenaars en dieven waarvan de Russische maffia-staat zich bedient Het lijkt erop alsof de Belgische autoriteiten in het geheim besloten hebben om Arbi Zarmaev een langzame dood te laten sterven achter de tralies om een geheime deal met Russische criminelen te kunnen sluiten! Dat maakt dat ik ook bevreesd ben voor de betrouwbaarheid van uw land, een land dat bekend stond om zijn rechtvaardige wetsstelsel en zijn respect voor de mensenrechten omdat het deel uit maakt van de westerse beschaving die altijd het lichtend voorbeeld voor de hele wereld is geweest. Is er dan geen ruimte meer voor menselijkheid in deze wereld? Is er geen Geneefse Conventie meer voor een kleine groep mensen die de internationale zondebok dreigt te worden in deze tijd van ..oorlog tegen het terrorisme?! Wie is hier nu de echte terrorist? De man die gedwongen was de wapenen op te nemen tegen het op een na grootste leger van de wereld dat zijn geboorteland tot puin gebombardeerd heeft?! Wist u dat Rusland meer dan 250.000 Tsjetsjenen gedood heeft, waaronder 40.000 kinderen? Hoeveel mensen zou de heer Zarmaev feitelijk gedood hebben? Vraagt u hem dat eens, als u blieft.

Ik verzoek u, geachte heer De Clerck, om aan deze voor uw land beschamende situatie een eind te stellen. Ik hoop dat u uw ondergeschikten kunt aansporen om de heer Zarmaev in vrijheid te stellen, want hij is geen crimineel. In het slechtst mogelijke geval is hij een krijgsgevangene, en dan heeft hij recht op de bescherming die door de Geneefse Conventie geboden wordt. Maar hij heeft hoe dan ook recht op bescherming door diezelfde Geneefse Conventie in zijn hoedanigheid als asielzoeker uit een oorlogsgebied.

Sincèrement et avec espoir
Nadezhda Banchik, Membre d'Amnesty International USA

_____

Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti - 10 Rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgique - Droit de réponse: news@fondationprincessedecroy.eu