Accueil - Home  
Organe de presse  
         
 
IndexNews
 
    HOME
Change language
Français
English
Italiano Neederland
 
Droit Fondamental
... partners, photos, videos FR - EN - NE - IT
Dossiers - Cartelle
Qui sommes ?
Communiqué de presse
Le premier policier du commando "anti-terroriste", qui arriva devant la dangereuse banderole.

HAAL COMMANDANT ZARMAEV UIT HET EXTERMINATIE-BLOCK VAN DE BRUGSE GEVANGENIS!

Jacqueline de Croÿ - 26 mars 2011 - Vertaling: Eheu

De geluidsopnames van de zitting van de Raad van State van 16 maart 2011 laten er geen twijfel over: de vertegenwoordigster van minister van Justitie De Clerck beroept zich op contacten met de Russische ambassade en het dreigement om het België onmogelijk te maken zijn burgers, lees: gevangen genomen spionnen, terug naar het land te halen, om te pleiten voor het doorzetten van de uitlevering van commandant Arbi Zarmaev. Deze deal schijnt voldoende reden te zijn geweest om een politieke gevangene van 37 jaar tot een dieet te veroordelen dat tot uitdroging leidt, waardoor een soldaat van 1 m. 85 in 21 maanden zoveel gewicht heeft verloren dat hij nu nog maar 45 kilo weegt. Vlak voor de zitting van de Raad van State werd hem 4 dagen lang geen water gegeven, terwijl hij met zijn handen op zijn rug gebonden in zijn cel zat, en hij uitsluitend droog brood te eten kreeg dat hem door het luik in zijn celdeur werd toegeworpen, - zodat hij uiteindelijk ik koma geraakte.

KGB donne ordre de détruire la dangereuse bannière.

Een veertigtal Tsetsjenen had met ons een ontmoeting afgesproken voor het Euro-Parlement. We stelden vast dar er zo’n dertig politie-agenten in burger aanwezig waren die ons voorkwamen als KGB-agenten. Elk van hen stond op slechts een paar meter van een geüniformeerde politie-agent die via een walky-talky met hen communiceerde, en ze monsterden de voorbijgangers met norse blik. De Tsjetsjenen waren er moeilijk tussen uit te pikken, ze waren niet met meer dan de groepen Spanjaarden en Italianen die iedere dag per bus worden aangevoerd om het Europese parlement te bezoeken. Wij dachten dat we ze verspreid tussen de andere groepen mensen moesten zoeken, zodat ik aanvankelijk niet de opzet van de Tsjetsjenen begrepen had.

Op het moment dat ik me begon af te vragen waar de KGB gebleven was, vroeg een van de agenten aan Jan Boeykens, de voorzitter van de ONG Morkhoven, of hij voor de Tsetsjenen gekomen was, waarna hij zijn collega in uniform bij zich riep voor een identiteitscontrole. Plotseling merkten de KGB agenten de groep Tsjetsjenen op. Ze renden erheen om ze kenbaar te maken dat het verboden was om te demonstreren, hoewel ze niet eens hun pamfletten te voorschijn gehaald hadden. Jan riep de Tsjetsjenen om een foto te komen maken op het gazon aan de openbare weg van het protest-doek dat hij uitrolde met daarop FREE ARBI ALIVE.

Binnen een minuut arriveerde daarop een commando van de ¨anti-terrorisme¨ brigade om de Tsjetsjenen af te voeren. Een twintigtal politie-agenten in gevechtstenue omsingelden de Tsjetsjenen op commando van de KGB. De eerste agent die het gevaarlijke protest-doek bereikte poseerde voor de foto, om zich daarna op het doek te werpen als ging het om mitrailleur die vernietigd moest worden.

- Geen foto’s nemen, geen foto’s, schreeuwde een vrouwelijke gendarme.
- Ze hebben mijn doek gestolen, riep Jan kwaad.
- We hebben hem niet gestolen, we hebben hem in beslag genomen, reageerde de KGB.

De ONG Morkhoven heeft 23 jaar ervaring met de strijd tegen de georganiseerde censuur op informatie over pedocriminele netwerken. Ze proberen de aandacht te trekken d.m.v. het uitlokken van ¨beledigingen van een ambtenaar in functie¨, terwijl de ¨anti-terrorisme¨ eenheden proberen vechtpartijen uit te lokken om over te kunnen gaan tot strafvervolging wegens ¨terrorisme¨.

In dit geval begonnen ze een van de Tsjetsjenen te bespotten die zei gekomen te zijn om het leven van commandant Arbi Zarmaev te redden. Daarna begonnen ze te duwen en te trekken en slaande bewegingen te maken in de richting van het gezicht van de demonstranten met hun handen die ze net voor de klap introkken. Een van hen draaide Jan zijn arm op zijn rug, waarop deze reageerde met ¨Zeg, joeng, wat is er met jou aan de hand?¨. De terrorisme bestrijder liet hem daarop los en riep woedend: ¨Ik ben geen joeng¨ .

Het was een plezier om met eigen ogen te kunnen zien wat de kracht van de Tsjetsjenen is, waardoor ze met zo’n klein leger de Russen buiten de deur hebben kunnen zetten in 1996. Ze hebben een soort natuurlijke discipline die kenmerkend is voor dappere krijgers, dwz niet reageren op provocaties maar een nauwgezette strategie volgen om hun doel te bereiken. Een van de ¨terrorisme-bestrijders¨ duwde een man bijna omver, maar die reageerde stoïsch, door de politie-agent enkel te trakteren op een verwoestende blik, meer niet.

VALS INTERVIEW

Onze aanwezigheid werd door het ministerie kennelijk als dermate storend ondervonden dat zij besloot over te gaan tot het dicteren van het eerste artikel over deze zaak dat in 21 maanden door de pers gepubliceerd is. Het gaat om een fictief interview met de broer van de commandant dat op 22 maart in de krant verscheen. Andi Zarmaev is namelijk nooit door een Belgische journalist benaderd met welke vraag dan ook. De geautoriseerde titel van het stuk is daarom erg onthullend wat betreft de stellingname van de minister in deze: Tsjetsjeen ¨bijna dood¨ geslagen in de gevangenis van Hasselt ¨na verzoek van Rusland¨ .

De regering legt uit dat ze expres een ¨sanctie tegen Zarmaev¨ heeft uitgelokt zeven dagen eerder om ¨zijn uitwijzing te voorkomen“, maar ze noemt niet het feit dat de gevangene twee dagen daarvoor naar het ¨Dachau block΅ in de Brugse gevangenis was overgeplaatst.

De beruchte Dr Van Mol, de chef-arts van alle Belgische gevangenissen, heeft de gevangene een slang van een centimeter of twintig in de arm laten plaatsen met een anti-uitdrogingsmiddel. Vervolgens is de gevangene weer bijgekomen terwijl hij zich in de "Guantanamo afdeling" van dezelfde gevangenis bevond, hetgeen inhoudt dat hij volgens het reglement van de gevangenis de diagnose heeft langer dan drie dagen in leven te kunnen blijven. Wat de regering dus doet is de uitlevering van commandant Zarmaev verhinderen door hem te vermoorden.

 

WAAROM WIL POETIN COMMANDANT ARBI ZARMAEV DOOD HEBBEN?

Rusland is het land dat de genocide op de Moslims begonnen is, door éen miljoen Afghaanse burgers te vermoorden, d.w.z. 4% van de bevolking, zogenaamd om de gekozen regering door een criminele regering te vervangen die zich wel liet corrumperen. Alleen de sport-clubs hebben hiertegen geprotesteerd, door de Olympische Spelen van Moskou te boycotten.
Als reactie op het ¨schandalige¨ karakter van de daad, heeft Jeltsin 80.000 Tsjetseense burgers in Itchkerië laten vermoorden, uit vergelding voor ¨terroristische aanslagen¨ die 300 Russische soldaten het leven hadden gekost. Commandant Arbi Zarmaev is een van de laatste overlevenden van die moordpartijen die in 1996 het Russische leger belachelijk maakten door het te dwingen tot een vredesakkoord. Russische soldaten zijn zo ongedisciplineerd dat het enige waar ze niet bang voor zijn het vermoorden van burgers is.

Poetin nam de genocide in 1999 opnieuw op. In éen jaar tijd, liet hij nog eens 170.000 burgers vermoorden. Hij ¨verving¨ de Tsjetsjenen die zich tegen de corruptie verzetten wegens de leer van de Koran, door Tsjetsjenen uit andere Russische gebieden die geen moeite hadden en met het likken van de Moskouse hielen.

Na 35% van de 734.000 koppige burgerbevolking te hebben vermoord, ging Poetin over tot het vervolgen van de Tsjetsjeense militairen: ¨ Het was vreselijk, -vertellen Andi en Khedi, de broer en zus van Arbi-. ¨De Russen zaten constant op ons lip. Ze stalen alle gouden juwelen en elke computer die ze ontdekten. Toen hebben ze onze buurman, die in dezelfde eenheid had gediend als Arbi, vermoord en in stukken gehakt. In de bergen vonden we een van zijn armen terug, en later een been¨.

Poetin dreef 250.000 Tsjetsjenen uit Itchkerië in ballingschap, verspreid over heel de wereld, door ze een voor een te vervangen door collaborateurs. Maar 25% van de bevolking bleef om Aslan Maskhadov te steunen, de president van de Tjetsjeense deel-republiek Itchkerië, samen met zijn soldaten. De vluchtelingen droegen zorg voor de bestaansmiddelen van de weinige Tsjetsjenen die nog een gevoel van zelfrespect hadden, in afwachting van het moment waarop ook zij door Poetin geëlimineerd zouden worden.

"Omdat alles in Rusland te koop is", legt Khedi uit, "heeft onze moeder een vals paspoort en een vals rijbewijs voor Arbi gekocht op naam van Mamuev, zodat hij levend uit Itchkerië kon wegkomen. We zijn in 2002 in België aangekomen. De Tsjetsjeense gemeenschap hier waarschuwede ons dat het gevaarlijk was zich als soldaat bekend te maken". Een heldhaftige soldaat van het Tsjetseense leger zag zich gedwongen zijn identiteit geheim te houden, ondanks het feit dat zijn verhaal waar was, en daardoor kon het gebeuren dat hij een van de 2.000 Tsjetsjenen is op 11.000 vluchtelingen in België, die politiek asiel toegewezen kreeg. Maar onder een valse naam dus, voor zijn eigen veiligheid. Natuurlijk, gezien het feit dat de Tsjetsjenen tegen Belgische spionnen worden uitgewisseld!

Het heeft de Belgische Staatsveiligheidsdienst, ongetwijfeld geholpen door de KGB, zeven jaar gekost om de identiteit van commandant Zarmaev te achterhalen, hetgeen maar weer eens aantoont toe vals de reputatie van efficiëntie is van deze dienst is. De Belgische politie arresteerde zijn echtgenote, wetende dat zij de verdwijning van haar man bekend zou maken. Daarna werd de commandant gearresteerd op het politie-bureau d.m.v. een val die door verraders was opgezet. Hij werd op 29 juli 2009 gearresteerd, op basis van een uitleveringsverzoek van Rusland.

De huidige president van EU, die indertijd premier van België was, heeft via zijn minister van Justitie Stefaan de Clerck, de commandant zijn status van politieke vluchteling ontnomen, omwille van het feit dat hij "een valse identiteit had aangenomen". Welnu, België heeft hem opgesloten onder de naam "Mamuev Bislan", alias Zarmaev Arbi, hetgeen bewijst dat België hem enkel erkend onder de naam die geacht wordt hem te beschermen als politiek vluchteling. Commandant Zarmaev wordt beschuldigd van ´terrorisme´, terwijl hij in werkelijkheid handelde in zijn hoedanigheid van hogere officier van het leger van zijn land die de missie had om het rode leger terug te drijven, d.w.z. een bende barbaren die oorlog voeren door burgers te verkrachten en vermoorden. De enige aanklacht waar hij hoogstens voor in aanmerking zou kunnen komen is die van een oorlogsmisdrijf, maar dan zou alleen een internationaal gerecht die klacht mogen beoordelen, en niet dat van een land dat het zijne bezet houdt. Toen Stefaan De Clerck het bevel tot uitlevering tekende op 8 maart 2011, deed hij in feite niets anders dan een detentie verlengen die inmiddels de Belgische belastingbetaler al 65.000 euro heeft gekost, en dat met het enige doel om de gelegenheid te krijgen via de wet een moslim-lijder te vermoorden.

 

DE DOODSTRAF VIA MARTELING ONDER EEN DEMOCRATISCH BEWIND GOEDGEKEURD DOOR DE EU

Al vanaf 2008 stellen wij het de facto ter dood veroordelen van gedetineerden door middel van een dieet dat uitdroging veroorzaakt, aan de kaak, net als het gebrek aan acute medische zorg voor gevangenen die in levensgevaar verkeren. Wij hebben zelf wandelende skeletten gezien in het ¨Dachau-block´ van de Brugse gevangenis, zonder dat we doorhadden dat we te maken hadden met politieke vluchtelingen. De Commissie voor Petities van het Europese Parlement heeft desondanks de petitie afgewezen waarin wij ons beriepen op de vigerende wetten die borg staan voor het lijfsbehoud van politieke gevangenen in aanloop naar de behandeling van hun zaak door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

De reguliere sanctie die een gedetineerde in België dreigt op te lopen, bestaat uit het naakt te worden vastgebonden aan handen en voeten aan de vier hoeken van een betonnen bed. De isoleer-cellen in de kelder van de gevangenis hebben geen deur of raam waardoor frisse lucht naar binnen kan, ze worden d.m.v. een pomp van lucht voorzien. De gevangenen kunnen niet beschikken over drinkwater, gezien dat ze handboeien om hebben, en ze hebben ook geen recht op produkten uit de cantine, dus op fruit en verse groenten, voor een periode van negen dagen. De immer goedgehumeurde Dr Proot en de directrice van de gevangenis, die de voornaam Else draagt (zoals de wolvin van de SS), kwamen elke dag de toestand van deze naakte mannen inspecteren.

Wij weten nu dat men door deze behandeling, als de directie kans ziet om het aantal willekeurige sancties groot genoeg te maken, in staat is om een zwaar getrainde soldaat tot levend skelet te reduceren. De bewaarders van deze ter dood veroordeelden kunnen ze met het minste of geringste excuus in elkaar slaan. Bijvoorbeeld hebben ze commandant Arbi Zarmaev zo in elkaar geslagen tijdens een transport waarbij hij geblinddoekt en aan zijn handen en voeten geboeid zat in een van de kooien van de gevangenis wagen, omdat hij God had aangeroepen om hem kracht te geven terwijl hij zich met de handen op de borst sloeg. Ze braken een van zijn ribben, en ze sneden in zijn voorhoofd et wang waardoor hij gehecht moest worden. Een vrouwelijke rechter zag echter geen enkel bezwaar tegen deze behandeling. Ik zou er bijna om gokken dat het hier om Rechter Gossens handelt, degene die de moordpogingen op Marcel Vervloesem had 'gelegaliseerd’, op basis van een aan zijn dossier ontbrekend stuk dat veilig bewaard werd in een la bij de minister.

Op 12 maart, zo vertelt ons Khedi met gesmoorde stem, had haar broodmagere broer ook nog een groenige gelaatskleur gekregen en acute schurft. Hij voelde zich voortdurend steenkoud, wat ongewoon is , omdat het enige wat niet ontbreekt in Belgische gevangenissen de verwarming is. Het door de minister gedicteerde krantenbericht van 22 maart, preciseert dat commandant Arbi Zamaev een strafsanctie was opgelegd, omdat hij "een conflict had uitgelokt met de bewaarders door al zijn kleren over elkaar aan te trekken, in de hoop dat hij door de straf die daarop volgde opnieuw aan zijn voorgenomen uitzetting kon ontkomen".

Een van zijn mede-gedetineerden belde Khedi op om haar te zeggen dat het hem gelukt was om haar broer te zien door het gat in de deur waardoor gevangene en bewaarders met elkaar kunnen communiceren. De commandant zat van top tot teen onder de blauwe plekken, hij had het zo benauwd dat hij nauwelijks kon praten, en hij was naakt zoals het reglement voorschrijft, waardoor hij het kouder had dan ooit. De bewaarders hebben dus een wandelend skelet geslagen en van zijn kleren beroofd, omdat hij niet het recht had om het koud te hebben!

De directeur van de gevangenis van Hasselt heeft de strafmaatregel met vijf dagen bekort en toen zijn zus verboden hem te komen bezoeken, onder voorwendsel dat hij een "een gevaar voor de samenleving" was geworden. Dat is de procedure die voorzien is voor politieke gevangenen die gereanimeerd worden. Op dit moment wordt commandant Arbi verzorgd door de uitbundige Dr proot, in opdracht van de verschrikkelijke Dr Van Mol, de man die Marcel Vervloesem aan een behandeling had onderworpen die leidde tot uitdroging, door hem insuline en nier-dialyse te onthouden, en waaraan hij op wonderbaarlijke wijze niet aan bezweken is. Zeg eens, Dr Van Mol: die foto’s van de broodmagere en met wonden overdekte commandant, waren die bestemd voor het Internet, voor zijn medisch dossier, of voor Poetin misschien?

We hebben aan de genocide op de joden een eind gemaakt, en net zo zullen we ook geen genocide op moslims dulden. Over het leven van commandant Arbi Zarmaev mag alleen God beschikken, de God die u de jihad onderwijst door u te informeren over het heilige gevecht volgens de door Allah aangewezen weg, d.w.z. met inachtneming van de ridderlijke wetten die door de Koran zijn uitgevaardigd, en die door alle ridders bij terugkeer van de kruistochten zijn overgenomen.

Stopt u aub met onderhandelen, Dr Proot: als commandant Arbi Zarmaev moet sterven als martelaar van zijn geloof en zijn strijd, dan is dat omdat God geen ander mogelijkheid ziet om de ogen van de Europeanen te open voor de genocide-plegers die hen regeren. De Tsjetsjenen zijn zo gedisciplineerd en zo daadkrachtig, dat ze weldra alle brievenbussen van dit land bereikt zullen hebben: neemt u maar zo vast afscheid van de censuur die u tot nog toe beschermd heeft.

Wat de Belgen aangaat die James Bond willen spelen in Moskou: laat ze dat op eigen risico doen, maar niet ten koste van onze politieke vluchtelingen.

A DIFFUSER SANS LIMITE - PROJET DE PAMPHLET EN CONSTRUCTION

Liberez le Commander Zarmaev en vie Free Commander Zarmaev alive

_____

Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti - 10 Rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgique - Droit de réponse: postmaster@droitfondamental.eu

Free counter and web stats